Miljø 🌱

HIRVI går i front for en bærekraftig fremtid!

Klimakompensert med Trefadder

Klimakompensert med Trefadder

HIRVI AS bidrar til et bedre miljø gjennom å redusere våre avtrykk og klimakompensere resterende utslipp gjennom Trefadder.

Vårt bidrag gjør at vår virksomhet blir klimanøytral! Vi ser på trefadderskap som et langsiktig samarbeid som er forpliktende med tanke på en tryggere fremtid for vårt klima i Norge og hele verden.

Klimakompensert med trefadder

HIRVI er Klimapartner

HIRVI Reklamebyrå er et bærekraftig byrå med grønt fokus ☘️🌿! Vi er partner i Klimapartnere Østfold (Viken) og for oss bekjent, det eneste reklamebyrået i Viken fylke med avlevert klimaregnskap.

Klimapartnere har verdier som vi ønsker å stå for og som vi kan identifisere oss med. Da er det også fint at vi kan synliggjøre disse verdiene i vår markedsføring utad.

– Vil påvirke til grønn handling

HIRVI AS

St. Croix Gate 10A

1604 Fredrikstad